Hệ thống bằng cấp của Pháp

1. Hệ thống bằng cấp L-M-D

Cử nhân

= 6 học kỳ

= 180 ECTS ( TN THPT+ 3 năm học)

Thạc sĩ

= 10 học kỳ

= 300 ECTS ( TN THPT+ 5 năm học)

Tiến sĩ

= 16 học kỳ

= 480  ECTS ( TN THPT+ 8 năm học)

Trường đại học tổng hợp cấp bằng quốc gia có cùng giá trị như nhau, không phân biệt trường cấp bằng.

Chức danh kĩ sư là một bằng quốc gia, có giá trị tương đương bậc Thạc sĩ, do các trường Kĩ sư cấp được Hội đồng các chức danh kĩ sư (CTI) công nhận.

Các trường thương mại và Quản lí mà được Nhà nước quản lí có sự công nhận bằng cấp như nhau. Bằng cấp đó được Bộ giảng dạy Đại học và Nghiên cứu chứng nhận, hoặc cũng có những bằng cấp đạt chúng chỉ chất lượng hay công nhận quốc tế.

Ghi nhớ: Các trung tâm ENIC-NARIC cấp cho sinh viên đã đạt bằng ở trong nước mình một chứng nhận so sánh cho phép đánh giá tương đương bằng cấp theo hệ thống của Pháp.

Mang lưới ENIC-NARIC: www.enic-naric.net

Tại Pháp: ww.ciep.fr/enic-naric-france

Lưu ý: Các trường đại học tổng hợp và các trường lớn cũng thường có nhiều loại bằng riêng của trường bên cạnh các bằng quốc gia. Bạn nên kiểm tra xem chương trình học của mình sẽ tương ứng với loại bằng nào.

ECTS ( hệ thống chuyển đổi tín chỉ châu Âu) tạm gọi là tín chỉ đã hoàn thành, được tích lũy sau mỗi học kỳ hay năm học, có thể chuyển đổi giữa các trường đại học trong phạm vi châu Âu. Một năm hoàn thành được tính tương đương 60ECTS. Các bằng quốc gia đào tạo nghề trình độ TN THPT+2 năm

 Nâng cao trình độ, đòi hỏi kiến thức công nghệ chuyên sâu và kinh nghiệm thực hành là những điều kiện để hòa nhập vào môi trường nghề nghiệp. Để đáp ứng được những đòi hỏi này, hệ thống đào tạo đại học của Pháp có chương trình cấp bằng thực hành nghề ở giai đoạn cử nhân kết hợp cả lý thuyết và thực hành, có các khóa thực tập trong quá trình học và tạo thuận lời cho việc hội nhập vào một trường nghề nghiệp một cách nhanh chóng.

2. Bằng kĩ thuật viên cao cấp (BTS)

BTS là một bằng thực hành nghề quốc gia được cấp sau khi hoàn thành 2 năm học, tương đương 120 ECTS, ở 136 chuyên ngành trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp và cả nghệ thuật tạo hình. Chương trình học BTS kéo dài 2 năm thường dạy ở trong các phân ban Kĩ thuật viên cao cấp (STS) tại các trường THPT công lập hay tư thục. Bằng này cho phép thực hành nghề ngay sau khi hoàn thành, ở các vị trí công việc với tư cách kĩ thuật viên chuyên môn.

            3.Bằng đại học công nghệ (DUT)

            Bằng đại học công nghệ (DUT) là bằng quốc gia được cấp sau 2 năm học, tương đương 120 ECTS, được đào tạo trong các Viện Đại học Công nghệ trực thuộc các Đại học Tổng hợp DUT được đào tạo trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, và công nghệ với 24 chuyên ngành thuộc lĩnh vực sản xuất và công nghiệp (khoa học vật liệu, cơ khí và sản xuất…)ngành dịch vụ ( hành chính, truyền thông, quản lý, thông tin...).

            Chương trình đào tạo thực hành này thường có kèm theo một khóa thực tập bắt buộc và cho phép vừa có thể ra làm việc ngay nhưng cũng có khả năng học tiếp Cử nhân thực hành, bậc kĩ sư hoặc chương trình của trường thương mại.

            4.Bằng cử nhân

            Bằng Cử nhân là một bằng cấp quốc gia tương đương bậc TN THPT +3 năm học đại học. Cần phân biệt hai loại bằng: Cử nhân cơ bản thường được gọi là đơn giản là bằng Cử nhân (License) và Cử nhân thực hành (License professionnelle hoặc License Pro).

            Bằng Cử nhân được cấp sau 3 năm học đại học theo chương trình cử nhân cơ bản, tức là 6 học kỳ, mỗi học kỳ gòm 30 ECTS, tổng cộng là 180 ECTS. Các chuyên ngành liên quan đến tất cả các lính vực đào tạo, việc cân đối giữa số giờ học lí thuyết và thực hành thay đổi tùy theo các môn học. CHương trình học 3 năm được tổ chức xoay quanh các yêu cầu nắm vững kiến thức, trong đó có việc tiếp thu các kiến thức cơ bản trong năm thứ 1 (L1) và năm thứ 2 (L2) và bắt đầu bước vào chuyên ngành trong năm thứ 3 (L3: các chuyên ngành khác nhau, với nhiều lựa chọn chuyên ngành). Ngoài ra cũng có các bằng cử nhân hai hoặc ba chuyên ngành, có tính chọn lọc hơn so với các bằng cử nhân truyền thống, giúp cho sinh viên đạt được năng lực kép nhờ các chương trình học chuyên ngành.

            Bằng cử nhân thực hành là chương trình đào tạo hướng nghiệp dành cho đối tượng sinh viên đã hoàn thành 2 năm đại học, cấp bằng có tên là Cử nhân, tương đương 3 năm học đại học.

            Loại chương trình đào tạo này được giảng dạy và cấp bằng trong các trường IUT trực thuộc các ĐH tổng hợp. Thực tập và giảng viên đến từ các doanh nghiệp giúp cho chương trình đào tạo chất lượng để hành nghề sau khi tốt nghiệp

         5. Bằng thạc sĩ

            Riêng chính phủ Pháp có quyền sử dụng từ “Master” dành cho một loại bằng quốc gia và được cấp cho sinh viên đã hoàn thành một lượng tín chỉ 300 ECTS, tức là tương đương với 5 năm học sau THPT, dù theo định hướng nghề nghiệp hay nghiên cứu.

            Bằng Master có 2 định hướng: thông thường bằng Thạc sĩ “Nghiên cứu” nhằm mục đích chuẩn bị cho Tiến sĩ, trong khi đó bằng Thạc sĩ thực hành lại chuẩn bị cho học viên hành trang để làm việc. Tuy nhiên, sự phân hóa đó đang có xu hướng mờ nhạt dần và hiện nay vẫn có các chương trình đào tạo không chuyên biệt hóa.

Lưu ý: Ở trình độ cử nhân có 2 hướng đào tạo: cơ bản và thực hành. Còn ở trình độ Thạc sĩ, tất cả các chương trình đào tạo đều mang tính tổng hợp, song một số chương trình vẫn có một định hướng nghề nghiệp rõ hơn. Thông thường muốn học Thạc sĩ phải hoàn thành một chương trình cử nhân cơ bản.

Có nhiều bằng cấp quốc gia tương ứng với học vị Thạc sĩ. Nhất là với các bằng Kĩ sư do Ủy ban quốc gia về Danh hiệu Kĩ sư (CTI) chứng nhận một chương trình  học đầy đủ 5 năm, như vậy sẽ cho phép sinh viên đăng ký làm tiến sĩ. Bằng kĩ sư chỉ có thể cấp cho một sinh viên với điều kiện đã theo học một chương trình tối thiểu 4 học kỳ tại trường đó. Có thể ôn thi lấy bằng qua các chương trình đào tạo kĩ sư tại trường đại học tổng hợp, các trường đại học công nghệ và các trường kĩ sư. Các bằng tương ứng với học vị thạc sĩ cũng được cấp tại các trường đại học nghệ thuật (nghệ thuật và nghệ thuật ứng dụng) cũng như các trường Đại học Kiến trúc Quốc Gia.

Bên cạnh đó, các trường đại học cũng cấp những loại bằng sau cử nhân khác.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, MBA

Thạc sĩ Khoa học, MSC

Để cấp bằng cấp này, các Grande École phải được sự ủy nhiệm của các cơ quan phụ trách về học vị, chẳng hạn như hiệp hội MBA đối với trường hợp cấp bằng MBA. Như vậy, việc cấp những tấm bằng đã được ủy nhiệm chứng tỏ chất lượng đào tạo của trường. Nhiều danh hiệu khác xác nhận chất lượng của các bằng cấp của các Grand Ecole: Chẳng hạn như các danh hiệu AMBA, AACSB, EPAS, EUR-ACE và EQUIS của các trường Thương mại và quản lí.

Bạn có thể làm gì sau khi một bằng Thạc sĩ ?

Sau khi có bằng Thạc sĩ, sinh viên có thể tìm được một việc làm tố theo chuyên ngành đã học hoặc lựa chọn hướng tiếp tục làm tiến sĩ. Một số trường và khoa cũng có các loại bằng chuyên ngành sau Thạc sĩ ngắn hạn: bằng Thạc sĩ chuyên ngành, MS ( một năm học sau khi có bằng Thạc sĩ, 75 ECTS). Loại bằng này mang tính định hướng nghề nghiệp cao đặc biệt dành cho những sinh viên đã có bằng Kỹ sư hoặc Thạc sỹ quản lí. Một số chương trình MS được giảng dạy bằng tiếng Anh. Sauk hi có bằng Kĩ sư, sinh viên cũng có thể theo học một năm chuyên ngành để lấy một bằng quốc gia theo một khóa đào tạo chuyên sâu được CTI công nhận, đó là bằng “Kĩ sư chuyên ngành”.

6.Bằng tiến sĩ

Sinh viên có bằng Thạc sĩ hay trình độ tương đương có thể đăng ký nghiên cứu Tiến sĩ. Về nguyên tắc, chương trình đào tạo tiến sĩ kéo dài 3 năm và bằng Tiến sĩ được cấp sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

-        Nghiên cứu khoa học tại Pháp là một ưu tiên hàng đầu:

·      Pháp đứng thứ tư thế giới về các ấn phẩm khoa học

·      Pháp đứng thứ năm trong số các nước thuộc Tổ chức hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về chi tiêu quốc nội cho nghiên cứu và phát triển với 45 tỉ  euro.

·      Pháp đứng thứ ba thế giới về vật lí, toán học, sinh học, công nghệ nano và công nghệ sinh học,

·      Pháp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về ngân sách dành cho hàng không vũ trụ.

             -          Hội nhập quốc tế và trọng tâm của nghiên cứu khoa học của Pháp.

·      17% các nhà nghiên cứu nước ngoài làm việc trong lĩnh vực công lập, 5% làm việc trong các doanh nghiệp.

·      Hơn 250 cơ sở nghiên cứu khoa học của Pháp triển khai trên thế giới

·      Pháp đứng đàu thế giới về hợp tác quốc tế, trước cả Anh và Đức

·      Pháp là nước đứng thứ ba thế giới được nhận tài trợ của chương trình khung Horizon 2020 của châu Âu với 11%.

                  - Đào tạo tiến sĩ

                  Đào tạo tiến sĩ được thực hiện trong một nhóm đón tiếp (EA) hay một đơn vị nghiên cứu hỗn hợp (UMR), gần liền với một Trường Tiến sĩ (ED), dưới sự hướng đẫn và trách nhiệm của một giám đốc đề tài. Đăng ký làm tiến sĩ, được thực hiện với một Trường Tiến sĩ ( ED).

- Tài chính cho đào tạo tiến sĩ

Tài chính cho một đè tài tiến sĩ thường là điều kiện để đăng ký làm Tiến sĩ.

·      Hợp đồng tiến sĩ: có thời hạn 3 năm, cung cấp đầy đủ mọi đảm bảo về anh sinh xã hội của một hợp đồng làm việc thực thụ, cùng với một khoản thù lao đảm bảo mức lương tối thiểu hang tháng trước thuế là 1747 euro.

·      Thỏa thuân công nghiệp đào tạo nghiên cứu (CIFRE): Thực hiện đè tài tiến sĩ tại doanh nghiệp kết hợp với một nhóm nghiên cứu gần với một trường tiến sĩ (ED). Hợp đồng làm việc được thỏa thuận giữa doanh nghiệp và nghiên cứu sinh với thời hạn 3 năm. Doanh nghiệp chi trả cho nghiên cứu sinh một khoản hang tháng 1950 euro trước thuế.

·      Đồng hướng dẫn luân án tiến sĩ: Căn cứ theo thỏa thuận giữa hai trường đại học, một của Pháp, một của quốc gia khác. Hình thức này cho phép nghiên cứu sinh thực hiện luận án ở cả truong nước và tại Pháp theo những phương thức cụ thể ( thỏa thuận, giai đoạn luân phiên , bảo vệ đề tài và kinh phí…). Về nguyên tắc, hình thức đòng hướng dẫn luận án quốc tế thường kèm theo hỗ trợ tài chính dành cho chi phí phát sinh như đi lại của nghiên cứu sinh.

Nguồn: Campus France Vietnam

 


Hệ thống giáo dục Pháp
Các cơ sở đào tạo đại học

Các cơ sở đào tạo đại học

Khác với các nước khối Anh-Mỹ, đại học tư thục ở Pháp còn chiếm tỉ lệ thấp, 73 trường ĐH Tổng hợp trong đó 69 trường công lập được cấp nguồn ngân sách nhà nước và phân bổ trên khắc lãnh thổ nước Pháp.


Hệ thống bằng cấp của Pháp

Hệ thống bằng cấp của Pháp

Hệ thống bằng cấp về đào tạo đại học ở Pháp được cấu trúc quanh một hệ thống chung của Liên minh châu âu có tên gọi tắt là L-M-D ( Cử nhân-Thạc sĩ-Tiến sĩ)-trên cơ sở các học kì đã hoàn thành (30ECTS/


 • Về Chúng Tôi

  Công Ty CP Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế VIETCOM

  Địa chỉ: Số 1, Lô A17 Khu đô thị Lê Trọng Tấn Geleximco, Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 377 16812
  Fax: (024) 37714410
  Email: vietcomedu@gmail.com

              duhocvietcom@gmail.com
  Website: www.vietcom.edu.vn

 • Đối Tác

 • Sơ Đồ Đường Đi