Các cơ sở đào tạo đại học

1. Các Trường đại học tổng hợp (UNIVERSITÉS)

* Trường đại học Tổng hợp đào tạo tất cả các ngành

Khoa học ( toán, hóa học, vật lý, sinh học…) các ngành công nghệ ( tin học, khoa học kĩ sư, điện tử, vật liệu…) văn chương, ngôn ngữ, nghệ thuật, luật, kinh tế, quản lí, y học, thể thao. Tất cả các trình độ đào tạo trong các trường Đại học Tổng hợp đều được cấp bằng quốc gia: DUT ( 2 năm), Cử nhân ( 3 năm), Thạc sĩ ( 2 năm ) Tiến sĩ ( 3 năm)

* Chương trình giảng dạy

Cử nhân cơ bản được phân chia trên 3 năm học, tương đương 6 học kì. Mỗi học kì tích lũy được 30 ECTS. Sau khi hoàn thành 3 năm học, tương đương 180 ECTS, sinh viên được cấp bằng Cử nhân là bằng quốc gia. Thời gian học 1 môn là từ 20 đến 30 giờ học, được phân bổ vào các giờ học chung, gọi là cours magistraux (CM) và giờ học có giáo viên hướng dẫn, gọi là bài tập hướng dẫn (TD). 3 năm học Cử nhân sẽ nhằm vào việc trang bị kiến thức:

        L1: Kĩ năng và kiến thức cơ bản

        L2: Củng cố kiến thức đạt được ở L1

        L3” Chuyên sâu tùy theo kế hoạch nghề nghiệp của sinh viên.

* Tuyển sinh

Đại học Tổng hợp tuyển sinh vào năm nhất đối tượng đã tốt nghiệp THPT của Pháp qua cổng www.parcoursup.fr đối với học sinh chuẩn bị TN THPT hay đã có bằng TN THPT Việt Nam dự tuyển qua hệ thống ứng dụng Etudes en France.

- Đón tiếp và hướng dẫn sinh viên vào đại học, kế hoạch thành công bậc Cử nhân

- Ở trường Đại học Tổng hợp thường triển khai công cụ hỗ trợ sinh viên thành công trong học tập:

·      Tuần lễ đón tiếp, định hướng thực tập trước mùa khai giảng

·      Giáo viên trợ giảng hay người đối thoại đặc biệt để hỗ trợ sinh viên trong việc thay đổi định hướng ( giống như giáo viên chủ nhiệm ở trung học)

·      Người kèm: sinh viên cùng ngành hay khóa cũ hỗ trợ một sinh viên mớ

·      Đón tiếp: thường triển khai vào tháng 7 đến tháng 10 để giúp sinh viên mới trong thủ tục hành chính

·      Dạy kèm: dưới sự giám sát của một giáo viên để kèm sinh viên mới làm quen với diễn đạt viết, diễn đạt nói, kiến thức cơ bản chuyên môn, phương pháp ghi chép, phiếu đọc bài, cách tìm tài liệu, hay tự chủ trong bài làm cá nhân.

·      Định hướng lại: khả năng một sinh viên thay đổi định hướng sang một ngành khác sau học kì một ngay trong một trường, hoặc chuyển sang hệ đào tạo khác như BTS hay DUT. Hoặc sau 2 năm Cử nhân cơ bản có thể chuyển sang định hướng nghề nghiệp tới L3 thực hành.

* Nghiên cứu là một mảng hoạt động cấu trúc của Đại học tổng hợp

Ưu tiên cho giảng dạy đại cương và nghiên cứu, đào tạo ở ĐH tổng hợp , vận động cùng với sự phát triển của công nghệ. 270 trường tiến sĩ vận hành với sự tham gia của 100000 nhà nghiên cứu đảm bảo nghiên cứu gắn liền với 1200 trung tâm nghiên cứu và cấp hơn 120000 bằng Tiến sĩ mỗi năm. Trường ĐH tổng hợp khẳng định sự năng động và khả năng đáp ứng nhữn vận động của thế giới bằng việc mở rộng hợp tác với giới doanh nghiệp, quốc tế hóa và khả năng nghiên cứu

        Các chương trình đào tạo kĩ sư cấp khoảng 30% các chức danh kĩ sư tại Pháp

        Hơn 1800 chương trình Cử nhân thực hành ( Licence Pro)

        Chường trình đào tạo kĩ thuật viên với 24 chuyên ngành ở các Viện Đại học Công nghệ (IUT)

        Chương trình đào tạo quản lý ơ các Viện Quản trị Doanh nghiệp (IAE)

* Các loại bằng khác của Đại học Tổng hợp (DU)

Với các tên gọi khác nhau, bằng DU và DIU không phải là các văn bằng quốc gia, các bằng của trường này đáp ứng các định hướng đặc biệt của một trường đại học tổng hợp hay một nhu cầu của nền kinh tế khu vực. Các bằng này có thể là cơ hội đối với sinh viên quốc tế để đạt được một chuyên môn hay một kinh nghiệm học tập ở đại học trong một lĩnh vực cụ thể.

* Cộng đồng các trường Đại học và các cơ sở đào tạo- COMUE

- Năm 2016, có 25 cụm trường gồm các ĐH Tổng hợp, các trường và tổ chức nghiên cứu công lập thuộc giáo dục đại học trên toàn nước Pháp phối hợp đào tạo và chiến lược nghiên cứu, nhằm tang cường sự thống nhất giữa các đơn vị cũng như sức hút với thế giới. Trong cụm các trường một số các ĐH Tổng hợp sát nhập lại với nhau và gia nhập cộng đồng các ĐH tổng hợp, đó là: ĐH Tổng hợp Grenoble Alpes, Paris Saclay, Aix-Marseilles, Loraine, Paris Sciences Lettres…

- Cộng đồng các ĐH Tổng hợp và các cơ sở đào tạo (COMUE) hay hiệp hội có tư cách cấp bằng quốc gia, đặc biệt là bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ

- Hoạt động: tài chính 1,3 tỉ euro dành cho các dự án hiện đại hóa trang thiết bị của trường

2. Đào tạo luật

Luật là ngành được đào tạo trong các ĐH tổng hợp, tại khoa luật hay UFR Luật. Sự phát triển của luật và ứng dụng vào cuộc sống hang ngày cũng như các lĩnh vực liên quan không chỉ đơn thuần là đào tạo ra các nghề tư pháp như luật sư, người ủy nhiệm, công chứng viên, nhân viên tòa án, ngân viên bán đấu giá hoặc các nghề trong cơ quan hành chính ( quan tòa, thư ký tòa án, viên cảnh sát, thanh tra thuế, thanh tra hải quan) mà còn đào tạo các luật gia chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực hoạt động. Rất nhiều chuyên ngành và chương trình ngành kép mà ở đó, luật được kết hợp với một lĩnh vực khác. Các khoa luật nổi bật ở các đại học tổng hợp vùng và không thể bỏ qua Trường Đại học Tòa án Quốc gia Bordeaux (ENM)

* Tổ chức chương trình học

Cử nhân Luật đào tạo các kiến thức cơ bản về tư pháp và trang bị một lượng từ vựng và bài tập thực hành: bình luận về một nghị định, nghị luận luật,. Bốn học kì đầu bậc Cử nhân là giai đoạn học chung về kiến thức, cơ bản về tư pháp. Năm thứ ba tang cường chuyên sâu về các lĩnh vực: luật tư nhân, luật công, luật châu Âu hay quóc tế, khoa học chính trị.

* Tuyển sinh-Văn bằng

Bằng Cử nhân luật là bằng quốc gia, có cùng giá trị như nhau cho dù trường cấp bằng khác nhau.

Bạn nên biết: Đặc biệt phù hợp với thay đổi của ngành luật và chuyên biệt hóa, các chương trình Cử nhân thuộc chuyên ngành đòi hỏi cao và tuyển chọn khắt khe, cho phép hai sinh viên xuất sắc nhất theo học hết chương trình 6 kì cho đến khi được cấp bằng. Chương trình đó kết hợp một lĩnh khác với giảng dạy luật ngay từ năm nhất, đó là: công nghệ sinh học, khoa học chính trị, kinh tế, khoa học xã hội, lịch sử nghệ thuật hay tiến anh/luật- khoa học chính trị.

3. Đào tạo Y-Dược

Các chương trình đào tạo Y-Dược nằm trong hệ thống L-M-D của châu Âu được đào tạo trong một trường đại học tổng hợp liên kết với một Trung tâm Đại học Y khoa (CHU).

Năm thứ nhất là năm học chung (PACES) cho 4 chuyên ngành: Y-dược (vật lí trị liệu, phẫu thuật nhà khoa, dược và ngành sản khoa) và cho phép thi vào 4 kì thi riêng biệt Mỗi kì thi xác định bảng xếp hạng Numérus Clasus ( tổng số chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trong trưng năm cho tất cả các ngành) Việc học tiếp của thí sinh được xác định dựa theo thứ hạng đạt được trong bảng xếp hạng. Sinh viên chỉ được học lại PACES một lần. Đào tạo Y-Dược được nằm trong hệ thống L-M-D ở trong một Đại học Tổng hợp kết hợp với 1 trong 32 Trung tâm Đại học Viện trường vùng (CHRU).

* Tổ chức chương trình học

Toàn bộ chương trình Y-Dược được chia làm 3 giai đoạn ngoài năm thứ nhất chung (PACES). PACES là năm đầu của ngành Y-Dược, nhằm chuẩn bị để thi tuyển vào các chuyên ngành khác nhau: y đa khoa, dược, nha khoa, sản khoa, cận lâm sang. Mỗi kì thi là để xác định bảng xếp hạng Numerus Clautus (tổng số chỉ tiêu được xác định mỗi năm cho tất cả các ngành và bởi mỗi trường đại học), Sinh viên không lọt vào danh sách sẽ đổi định hướng sang một ngành khác. Sinh viên ở PACES được phép học tại một lần duy nhất.

* Thời gian học tập ngành Y

·      Đa khoa: PACES + 8 năm

·      Chuyên khoa: PACES + 11 năm

·      Dược: PACES + 5 năm đến 8 năm

·      Nha khoa: PACES + 5 đến 7 năm

·      Sản phụ khoa: PACES + 4 năm

Bạn nên biết: Định hướng lại ngay sau kì 1 của PACES, trong trường hợp không đỗ ở ngay phân 1 của kì thi, trường Đại học có thể đề nghị định hướng Đại học có thể đề nghị định hướng lại ngay cho sinh viên. Để không bị mất 1 năm đầu sinh viên có thể chuyên sang tiếp Cử nhân sinh học. Khả năng tính tương đương và bảo lưu ECTS của một ngành là tùy thuộc vào trường. Dạy kèm dự bị PACES: Các trường đại học Tổng hợp ( Paris 5, Paris 7, Paris 13, Saint-Étienne, Rouen , Strassbourg, Angers….) có thể có những chương trình kèm đặn biệt lưu ý là có chương trình tư và không được nhà nước bảo lãnh.

 

*Hình thức tuyển sinh ngành Y-Dược đói với sinh viên nước ngoài:

Sinh viên Việt Nam có bằng TN THPT và đỗ vào đại học cùng ngành Y-Dược có thể đăng ký xét tuyển vào học PACES như các sinh viên của Pháp.

Sinh viên nước ngoài đã học ngành y-dược trong nước của mình, dù ở trình độ nào cũng phải theo học PACES và tham gia kì thi cuối năm. Nếu thi đõ, sinh viên đó có thể đề nghị xác nhận trình độ tương đương để học tiếp trình độ đã đạt được ở trong nước mình.

Để vào giai đoạn 3, các bác sĩ trong nước phải tham gia một kì thi bác sĩ nội trú đặt biệt được Đại sứ quán Pháp tổ chức. Kì thi nhằm tuyển chọn sinh viên vào học:

o   DFMS, bằng chuyên khoa y với thời gian đào tạo từ 2 đến 6 học kì, dành cho thí sinh là các bác sĩ đang học chuyên khoa y ở trong nước.

o   DFMSA, bằng chuyên khoa y sâu, với thời gian học từ 1 đến 2 học kì, dành cho thí sinh là các bác sĩ đã có bằng chuyên khoa y ở trong nước.

4. Các Trường lớn ( Grandes Ecoles)

Grandes Écoles, một đặc trưng của Giáo dục Đại học Pháp, được thành lập cùng với các trường Đại học Tổng hợp ngay từ đầu thế kỉ XIX, cung cấp các chương trình đào tạo ở trình độ cao. Đó là các trường kĩ sư, thương mại, sư phạm, thú ý,. Các Grandes Écoles khác biệt bởi tuyển chọn đầu vào khắt khe và các chương trình đào tạo đòi hỏi cao.

Các Grandes Écoles chủ yếu cấp các bằng trình độ TN THPT+5 có giá trị học vị Thạc sĩ do Nhà nước ủy nhiệm song cũng có cấp các bằng Cử nhân, Thạc sĩ khoa học (MSC), Thạc sĩ quản trị Kinh doanh ( MBA), Thạc sĩ Chuyên ngành (MS).

* Tổ chức chương trình học:

Đối với các trường THương mại và trường kĩ sư đào tạo 3 năm sau khi đã hoàn thành 2 năm học tại các lớp Dự bị vào Grande Ecole (CPGE) hoặc đào tạo 5 năm sau khi có bằng TN THPT nếu chương trình học bao gồm cả đào tạo dự bị: trong trường hợp này, chương trình được gọi là “dự bị lồng ghép:

* Tuyển sinh:

Grande École tuyển sinh rất khắc khe, tuyển sinh thường được tổ chức theo hình thức thi tuyển sau 2 năm học lớp dự bị vào Grande École (CPGE). Một số trường tổ chức kì thi chung cho sinh viên theo đó các thí sinh chỉ cần tham gia 1 lần nhưng có thể xét tuyển vào nhiều Grande Écoles khác nhau. Được thiết kế đặc biệt dành cho sinh viên nước ngoài, có thể tuyển sinh song song với các khóa học khác nhau từ 2 đến 5 năm tùy thuộc vào mức độ đầu vào của cơ sở đào tạo.

Chương trình dự bị vào Grande Écoles-CPGE: Dự tuyển vào CPGE theo hình thức hồ sơ đối với sinh viên đã hoàn thành THPT qua cổng: www.parcoursup.fr . Sinh viên học CPGE không được phép đúp năm đầu trừ hoàn cảnh đặc biệt nhưng có thể được vào năm thứ 2. Mục tiêu của CPGE là để chuẩn bị cho sinh viên tham gia thì tuyển vào Grande École và không cấp bằng sau 2 năm học này. Tuy nhiên, nếu hoàn thành, sinh viên đạt được 60 ECTS sau năm đầu và 120 ECTS sau năm thứ hai và lượng tín chỉ này cũng cho phép sinh viên có thể học tiếp năm thứ 3 ở một trường đại học tổng hợp.

5. Các trường kĩ sư

Mỗi năm có khoảng 30000 sinh viên tố nghiệp từ 227 trường kĩ sư ở Pháp. Chỉ có trường được Ủy ban học vị kĩ sư (CTI) cấp phép mới được cấp Học vị Kĩ sư là một bằng quốc gia có giá trị tương đương bậc Thạc sĩ. Học vị Kĩ sư là một chương trình đào tạo nghề cấp bằng tương đương bậc Thạc sĩ và cho phép đăng ký làm nghiên cứu sinh.

* Tổ chức chương trình học

Đào tạo kĩ sư được chia làm 2 giai đoạn:

·      Giai đoạn đự bị kéo dài 2 năm ( dự bị lồng ghép, CPGE, CPP, CPC, CUPGE,…) với chương trình giảng dạy lý thuyết khoa học ở bậc cao.

·      Giai đoạn kĩ sư kéo dài 3 năm với nội dung chương trình giảng dạy tập trung vào ứng dụng, để ăn và thực tập

Nhiều trường kĩ sư cũng giảng dạy và cấp bằng thạc sĩ ( 2 năm) dành hco sinh viên đã hoàn thành tốt giai đoạn 1 ở đại học Tổng hợp ( Cử nhân = 3 năm học). Tùy theo từng chương trình học, nội dung đào tạo có thể mang tính đại cương hay chuyên ngành( nông học, hóa học, sinh học, tin học….

* Tuyển sinh

Trường kĩ sư cũng là Trường lớn, tuyển sinh rất khắt khe theo hình thức thi tuyển hay xét tuyển có thể kèm phỏng vấn.

+ Sau THPT: Dự bị lng ghép (CPI) một nửa số trường kĩ sư tuyển sinh dự bị lồng ghép, xét hồ sơ hoặc theo thì tuyển qua kì thi tuyển sinh chung cho nhiều trường (INSA, AVENIR, Puissance 11, ENI, Sélection UT, Alpha)

+ Sau COGE scientifique: Các kì thi chung hoặc sử dụng ngân hang đề thi chung để vào các trường danh tiếng và tuyển sinh khắt khe nhất.

+ Sau khóa dự bị chung (CPC):

·      CPC để vào 29 trường thuộc trường Bách khoa (INP de Lorraine, Grenoble, Toulouse et Bordeaux): www.la-prepa-des-inp.fr

·      Khóa dự bị Fédération Gay-Lussac đẻ vào 1 trong 19 trường hóa thuộc Fédération: www.19ecolesdechimique.com

·      Le Pelp, khóa dự bị của trường kĩ sư Bách khoa để vào học một trong 27 trường bách khoa để vào học một trong 27 trường bách khoa. Một quy trình tuyển sinh đặc biệt triển khai dành cho sinh viên ngoài lãnh thổ Pháp: www.gelpi-polytech.org

6. Các trường Bách Khoa

Trường Bách khoa có chương trình đào tạo đa ngành dựa trên khoa học và kĩ thuật. Trường có 3 giai đoạn đào tạo: Kĩ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Trường Bách khoa thuộc mạng lưới ParisTech. Trên thế giới, các đối tác quốc tế (Nga, Canada, Trung Quốc, Brazil,…) là trung tâm chiến lược của trường, có 2 chương trình đào tạo  không cấp bằng: chương trình trao đổi quốc tế (PEI) và chương trình thực tập dành cho sinh viên quốc tế (PSEI)

* Tuyển sinh

·      Lớp dự bị vào trường lớn (CPGE) mở cho cả sinh viên Pháp và quốc tế.

·      Dự tuyển khi đang học đại học qua kì thi tuyển sau khi có bằng tương đương với 3 năm ĐH.

* Học phí

Đối với trường Sư phạm và Bách khoa học sinh và sinh viên Pháp được hưởng thù lao đổi lại phải cam kết làm việc phục vụ cho nhà nước ít nhất 10 năm. Học sinh nước ngoài không thuộc khối Liên minh châu Âu phải nộp học phí

7. Các trường đại học sư phạm (ENS):   Pháp có 4 ENS

·      ENS Paris nằm ở Ulm tuyển sinh trong tất cả các chuyên ngành khoa học, văn học và khoa hocjm xã hội và nhân văn.

·      Paris-Saclay đào tạo sinh viên khoa học cơ bản, kĩ sư và khoa học xã hội và nhân văn.

·      ENS de Rennes đào tạo về kinh tế-quản lý-luật, viễn thông, toán học, khoa học thể thao và giáo dục thể chất.

·      ENS de Lyon đào tạo về nhân văn và các khoa học.

Các trường này tuyển chọn học sinh và sinh viên đẻ đào tạo cho giảng dạy đại học và nghiên cứu của khu vực châu Âu ( thi tuyển giáo viên và tiến sĩ) cũng như đào tạo cán bộ cao cấp của các tổ chức hành chính và daonh nghiếp Pháp và châu Âu. Bằng của các ENS đồng cấp với các đại học tổng hợp cử nhân và thạc sĩ. Ở bậc thạc sĩ, các ENS có chương trình chuẩn bị cho sinh viên tham gia thi kì thi để trở thành giáo viên THPT.

* Tổ chức chương trình học

Thời gian học ở ENS là 4 năm. Trường hợp nhập học năm 3 hoặc thạc sĩ, sinh viên sẽ phải học xong bổ sung từng kiến thức riêng của ENS.

* Tuyển sinh

Tuyển sinh qua kì thi riêng của từng ENS đối với sinh viên đã có 2 năm đại học. Có thể có trường hợp xét tuyển đối với thí sinh đã có 3 năm hoặc 4 năm đại học. Là trường đào tạo giảng viên và các nhà nghiên cứu, các trường đại học sư phạm ENS ở Cachan, Lyon và Paris có các chương trình đào tạo cao cấp về tất cả các lĩnh vực. Mỗi trường có phương thức tuyển sinh riêng đối với sinh viên nước ngoài.

Bạn nên biết: Ở bậc Thạc sĩ, các ENS tổ chức khóa ôn thi để trờ thành giáo viên các trường THPT ( thời gian 1 năm)

8. Các trường Thương mại

Các trường thương mai có chương trình đào tạo ở diện rộng, cho ra nhiều nghề trong nhiều lĩnh vực đa dạng: marketing, quảng cáo, truyền thông, kiểm toán, tư vấn, quản lý, quản trị, nhân lực, ngân hang, tài chính, bảo hiểm, phân phối, giao nhận.

Đại đa số các trường thương mại là trường tư thục, nên học phí thường khá cao, dao động từ 5000 đến 13000 euro hoặc hơn. Nhưng cũng 3 trường công lập là: Télécom Ecole de Management à Evry, Ecole de Management de Strasbourg, l’ISCID de Dunkerque.

Các trường Thương mại và quản lý, ở nhiều cấp độ khác nhau, có các chuyên ngành đào tạo và phương pháp giảng dạy phù hợp với sự vận động của môi trường kinh tế, với thực hành mới trong quản lý bởi vậy thường có các kì thực tập và trao đổi quốc tế trong khuôn khổ chương trình học.

Rất nhiều tiêu chí để đánh giá chất lượng của một trường Thương mại mà sinh viên cần quan tâm: trường được nhà nước công nhận, bằng cấp được Bộ Đại học xác nhận, trực thuộc Hội đồng trường lớn (CGE), cấp bằng bậc Thạc sĩ, các nhãn hiệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

* Học phí

Phần lớn các trường Thương mại là trường tư thục, học phí cao, dao động khoảng từ 5000-13000euro/1 năm

* Tuyển sinh

Nhiều tổ chức kì thi tuyển chung cho học sinh sau THPT: kì thi dành cho học sinh TN THPT khối khoa học, hoặc khoa học kinh tế…: concours-acces, concours-sesame, concours-pass, concours-team, concours-link, hay một số trường tổ chức kì thi dành cho sinh viên đã học Dự bị để thi vào trường lớn (CPGE), trong đó có 3 trường ở Paris (HEC, Essec, ESCP Europe) và các trường ở tỉnh (EM Lyon, Skema, Edhec à Lille, Audencia Nantes…)

Ngân hàng đề thi www.concours-bce.com để vào 20 trường quản lý và 6 trường trực thuộc. Kì thi Ecricome www.ecricome.org để vào 3 trường lớn, được biết đến là những trường hang đầu châu Âu: ICN Business School và Neoma Business School.

* Mạng lưới các Viện quản trị doannh nghiệp (Réseau IAE)

32 IAE là các VIện quản trị doanh nghiệp trực thuộc các Đại học Tổng hợp, cấp bằng quốc gia về quản lý (Cử nhân-Thạc sĩ,) và cung cấp cả bằng của trường (DU) hay MBA. Các IAE mở cửa ra quốc tế dựa vào những quan hệ, hợp tác và trao đổi với hơn 80 nước trên thế giới thông qua những thỏa thuẩn hợp và chương trình trao đổi sinh viên (Erasmus, CREPUQ…) cấp bằng của trường hợp tác hay trai đổi hoặc cấp bằng đôi.

Dự tuyển vào bậc L3 hoặc Thạc sĩ năm 1 hoặc năm 2 ở IAE có thể dựa trên kết quả của một bài kiểm tra kĩ năng SIM: www.iae-message.fr . Tại Việt Nam, 2 trung tâm tổ chức kì thi là Campus France Vietnam tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, thường vào đâu năm ( trong khoảng tháng 2 đến tháng 5)

Bạn nên biết: Các nhãn hiệu chứng nhận chất lượng chương trình

o   CGE: Hội đồng trường lớn www.cge.aso.fr

o   EQUIS: European Quality Improvement System, Label châu Âu

o   AACSB: Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business

o   AMBA: Association of MBAs, nhãn hiểu của Anh

o   EPAS: EFMD Programme Accreditation System, nhãn hiệu dành cho các chương trình quốc tế.

9. Các trường Kĩ sư Nông học

Sự phát triển của ứng dụng nông học kéo theo sự phát triển của các chương trình đào tạo với tính chuyên môn hóa ở từng trường, phân bố trên khắp lãnh thổ. Các trường này đều tuyển học sinh rất khắt khe.

* Tổ chức chương trình học

Chương trình đào tạo có thể kéo dài 3 hoặc 5 năm tùy theo từng trường, cấp bằng bằng kĩ sư Nông học có giá trị tương đương bậc Thạc sĩ

* Các trường tuyển sinh ở trình độ TN THPT + 2 năm, tức là sau dự bị (BCPST, MP, PC, hoặc PSI…) hay sau BTS,BTSA, L2, DUT:

o   AgroParis Tech: www.agroparistech.fr

o   Ensaia-trường quốc gia nông học và công nghiệp thực phẩm: www.ensia.fr

o   ENSAT-trường quốc gia nông học Toulouse: www.ensat.fr

o   BordeauxSciencesAgro: www.agro-bordeaux.fr

o   ENSCBP-trường quốc gia hóa, sinh và vật lý Bordeaux

o   IRC-Montpellier Sup/Agro/ Viện nghiên cứu vùng nhiệt đới: www.supagro.fr

o   Vet Agro Sup (Ex-Enitac)-Viện đại học và nghiên cứu thực phẩm, y tế động vật, khoa học nông nghiệp và môi trường: www.vetagro-sup.fr

o   ENGEES-Trường quốc gia nước và môi trường Strassbourg: www.engees-unistras.fr

* Các trường tuyển sinh trực tiếp sau TN THPT ( nhưng cũng có thể dự tuyển sau dự bị)

o   Agrocampus Quest (Angers và Rennes): www.agrocampus-ouest.fr

o   AgroSup Dijon: www.agrosupdijon.fr

o   ISARA Lyon: www.isara.fr

o   ESA Angers: www.groupe-esa.com

o   El Purpan: www.purpan.fr

o   ISA Lille: www.isa-lille.fr

o   ESITPA Mont Saint Aignan: www.esitpa.org

o   LaSalle Beauvais: www.lasalle-beauvais.fr

* Kiểm tra đánh giá và văn bằng

Chương trình đào tạo hoàn thành được cấp bằng kĩ sư và bậc Thạc sĩ Kiểm tra đánh giá trong quá trình học là kiểm tra định kì và thi cuối kì.

* Học phí: 

Dao động khoảng từ 1350 euro đến 6000 euro/năm học tùy theo quy chế từng trường.

 

10.  Các trường Thú y Quốc gia

 

Bốn trường Thú ý đều là trường quốc gia (Lyon, Maison-Alfort, Nantes và Toulouse) đào tạo và cấp bằng bậc sĩ thú y Quốc gia (Diplome d’État de Docteur) là bằng bắt buộc để hành nghề

 

* Tuyển sinh

 

Tuyển sinh khắt khe trên cùng loại kỳ thi như vào trường Nông nghiệp hay Nông học. Có nhiều kì thi rất khắt khe, tỷ lệ thi đỗ từ 7-20% tùy theo kì thi. Chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Nông nghiệp ấn định (548 năm 2013).

Sinh viên trúng tuyển được phân bố vào 4 trường theo xếp hạng và chỉ tiêu tuyển sinh. Sinh học là môn chìa khóa của kì thi, tiếp theo đó là hóa học và tiêng Pháp. Một thí sinh không được dự tuyển 2 lần, trên tất cả kì thi. www.concours-agro-veto.net

        Kì thi A dành cho học sinh các lớp dự bị khoa học, có hai ngành: BCPST dành cho dự bị khoa học sinh học, hóa, vật lý và khoa học trái đất ( BCPST); khối A TB ENV dành cho học sinh dự bị kĩ thuật sinh học.

        Kì thi B, hay khối Đại học dành cho thí sinh học Cử nhân trong lĩnh vực khoa học cuộc sống.

        Kì thi C hay khối kỹ thuật dành cho thí sinh có bằng BTS hay BTSA, DUT.

Kì thi này có thể được chuẩn bị trong 1 năm ở các lớp dự bị đặc biệt Post-BTS BTSA, DUT.

Kiểm tra, đánh giá và bằng cấp

Bài tập luân văn bảo vệ cuối khóa để cấp bằng Bác sĩ Thú y ( DEV, bằng Bác sĩ Thú y cấp nhà nước). Học phí: 2200 euro/năm

* Tổ chức chương trình học

Chương trình đào tạo kéo dài 5 năm, trong đó 4 năm học chung và 1 năm chuyên sâu. Các chuyên ngành gồm: phẫu thuật động vật, sản xuất sữa và bệnh học nhiệt đới (pathologi tropicale). Sau bằng tiến sĩ thú y, các nhà thú y có thể chuyên sâu bằng một CEAV( chứng chỉ thú ý chuyên sâu). Một DESV ( bằng chuyê ngành thú y)

11. Các trường Đại học Kiến trúc

Đào tạo kiến trúc tại Pháp cũng nằm trong hệ thống đào tạo theo cấu trúc L-M-D

* Tổ chức chương trình học

Chương trình đào tạo kiến trúc cũng nằm trong hệ thống cấp bằng L-M-D ( Cử nhân-Thạc sĩ- Tiến sĩ)

        Bậc 1: thời gian đào tạo 3 năm, cấp bằng Đại học Kiến trúc (DEEA), tương đương bậc Cử nhân.

        Bậc 2: Thời gian đào tạo 2 năm, cấp bằng kiến trúc sư nhà nước (DEA), tương đương bậc Thạc sĩ.

        HMONP được cấp khi hoàn thành năm học thứ sáu và có kèm thực tập, là bằng duy nhất cho phép kiến trúc sư xây dựng tại Pháp

        Một số ENSA có chương trình đào tạo liên kết với các Trường Kĩ sư và cấp bằng kết hợp Kiến trúc sư-Kĩ sư.

        Bằng DEA cho phép học nâng cao hơn để lấy bằng DSA ( Bằng Quốc gia chuyên sâu về Kiến trúc) hoặc bằng DPEA (bằng riêng của trường Kiến trúc) thời gian đào tạo là từ 1 đến 2 năm.

        Người có bằng DEA về nghiên cứu có thể đăng ký làm Tiến sĩ trong 40 đơn vị nghiên cứu của ENSA liên kết với các ED của đại học tổng hợp, nơi mà hiện có khoảng 300 nghiên cứu sinh kiến trúc

 

* Tuyển sinh

Các trường Kiến trúc có quy trình tuyển sinh khắt khe trên hồ sơ và thường kèm theo tác phẩm cá nhân đối với các bậc 2 và 3. Một quy trình dự tuyển đặc biệt dành hco sinh viên quốc tế được gọi là DAP jaune.

Các trường kiến trúc được Nhà nước và Đoàn Kiến trúc sư thừa nhận: Các Trường đại học Kiến trúc Quốc gia ( ENSA), Học viện khoa học ứng dụng quốc gia ( INSA) tại Strassbourg và Trường chuyên ngành Kiến trúc (ESA).

20 trường Kiến trúc Quốc gia ( ENSA) đồng thời trực thuộc Bộ Văn hóa và truyền thông, Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và Nghiên cứu , cấp các bằng quốc gia. Mặc dù có một chương trình chung, song mỗi trường có những đặc thù riêng: về thiết kế độ thị, di sản,…

Viện khoa học ứng dụng quốc gia ( INSA Strassbourg) là trường kĩ sư công lập, nhưng cũng có chương trình đào tạo cấp bằng Kiến trúc sư tương đương học vị thạc sĩ. Trường tự tổ chức thi tuyển ở trình độ THPT +1, trên cơ sở chương trình năm thứ nhất của CPGE.

Trường cũng cấp bang HMONP với một chương trình học bổ sung (+6 tháng).

Trường Kiến trúc ESA: là một trường kiến trức tư thục, đào tọa và cấp bằng được Bộ Đại học Và Nghiên cứu công nhận.

12. Các trường và viện đào tạo chuyên ngành

Hơn 3000 trường và viện đào tạo chuyên ngành, bao gồm cả công lập và tư thục, bổ sung them vào hệ thống đào tạo của Pháp trong nhiều lĩnh vực rất đặc thù: các công việc xã hội và cận y học, du lịch,…

Các cơ sở này cấp văn bằng nhà nước và các học vị thuộc Danh mục chứng nhận nghề quốc gia (RNCP) hoặc các chứng chỉ cấp cơ sở.

Thời gian học kéo dài từ 2 đến 5 năm, việc tuyển sinh có thể theo hình thức thi tuyển hoặc xét hồ  s ơ

* Các bằng cấp trong RNCP

Việc đưa vào Danh mục Chứng nhận nghề quốc gia (RNCP) chứng minh “chất lượng” của bằng cấp, tức là các khả năng thực hiện một nghề trong nhiều hoàn cảnh công việc và ở các mức độ trách nhiệm khác nhau. Các tiêu chí này được mô tả trong “tài liệu tham chiếu”.

Việc xem xét đưa vào Danh mục RNCP do Ủy ban Chứng nhận nghề Quốc gia thực hiện

Việc đưa vào RNCP thể hiện sự phân cấp của văn bằng:

o   Chứng nhận RNCP bậc 1 tương đương TN THPT+5 năm ĐH ( Master)

o   Chúng nhận RNCP bậc 2 tương đương TN THPT+3 năm ĐH ( License)

o   Chứng nhận RNCP bậc 3 tương đương TN THPT+2 năm ĐH ( BTS & DUT)

13. Các trường nghệ thuật

Các trường đại học nghệ thuật ở Pháp rất phong phú, thường thi tuyển sinh rất khắt khe, có chương trình đào tạo từ 2 đến 5 năm, nhập học sau TN THPT. 50 trường nghệ thuật công lập cấp bằng quốc gia, bên cạnh đó cũng có trường tư thục cấp bằng được ghi vào danh mục chứng nhận nghề quốc gia ( RNCP), hoặc cấp bằng cơ sở ( bằng của trường). Trong lĩnh vực nghệ thuật, cần phân biệt giữa “Art appliqués” ( nghệ thuật ứng dụng) và “Beaux-Arts” (mỹ thuật) khi nói đến một chương trình đào tạo hay một trường nghệ thuật. Tất cả các trường đều tuyển sinh khắt khe, thông qua kì thi tuyển, trình bày tác phẩm nghệ thuật.

* Các trường nghệ thuật ứng dụng công lập (ESAA)

Đào tạo và cấp bằng quốc gia trong các lĩnh vực rất đặc thù như hệ đào tạo 2 năm (BTS và DMA) hay 5 năm (DSAA) và cho ra nghề trong các lĩnh vực thiết kế: đồ họa (truyền thông và truyền thông đa phương tiện), không gian (kiến trúc nội thất, không gian sống và sân khấu), thời trang, dệt may và môi trường, sản phẩm và dịch vụ và các nghề nghệ thuật (dẹt may, trang sức, sách, thủy tinh, gốm sứ….)

* Các trường Nghệ thuật Ứng dụng và bằng nghề nghệ thuật

        BTS: Bằng kĩ thuật viên cao cấp, 2 năm vè truyền thông thị giác, Thiết kế truyền thông không gian, thiết kế sản phẩm, thiết kế thời trang...

        DMA: Bằng nghề nghệ thuật, 2 năm, cho phép hành nghệ mỹ thuật thủ công: trang trí kiến trúc, nhà ở, sản phẩm dệt may và gốm sư, nghệ thuật đồ họa, hoạt hình….

        DSAA: Bằng nghệ thuật ứng dụng tương đương trình độ Thạc sĩ, chuẩn bị cho các nghề kiến trúc nội thất, thiết kế đồ họa, công nghiệp

        DNMADE: là bằng Đại học về nghệ thuật quốc gia nghề nghệ thuật và thiết kê, chương trình học trong 3 năm. Bằng có giá trị tương đương bậc Cử nhân cho phép du học tốt hơn ở các nước và có chương trình giúp chuyển đổi vào các trường ĐH Tổng hợp hay trường chuyên ngành. Chương trình đào tạo về nghề nghệ thuật và thiết kế.

Bắt đầu từ năm 2018, trong một số viện nghệ thuật, bằng DNMADE thay bằng MANAA ( năm dự bị nghệ thuật) các bằng DMA và BTS nghệ thuật ứng dụng. Nội dung chương trình học, hình thức kiểm tra đánh giá, đầu ra…. Có thể tham khảo trên trang letudiant: www.letudiant.fr

 

* Các trường Mỹ thuật Quốc gia

Đào tạo và cấp bằng của trường, một số bằng tương đương bậc Thạc sĩ về Nghệ thuật ứng dụng. Nghệ thuật tạo hình, Nghệ thuật thị giác, thiết kế-sáng tạo, thiết kế may dệt, thiết kế công nghiệp, nhiếp ảnh

Các trường gồm:

o   Trường ngh thuật trang trí: www.ensad.fr

o   Trường mỹ thuật: www.ensba.fr

o   Trường nghệ thuật sáng tạo công nghiệp ENSCI: www.ensci.fr

o   Trường nghệ thuật nhiếp ảnh ENSP: www.enp-arles.com

o   Trương Nghệ thuật đương đại Le Fresnoy-Studio National des arts comtemporains: www.lefresnoy.net

o   Hai trường đào tạo hệ 2 đến 4 năm về điện ảnh và sân khấu sau khi có bằng THPT+2 năm

o   Trường Nghệ thuật và kỹ thuật Nhà hát ENSATT: www.ensatt.fr

o   Trường Nghệ thuật nghề Hình ảnh và Âm thanh ENSMIS: www.lafermis.fr

* Các trường Nghệ thuật và Thiết kế công lập: cấp bằng quốc gia

46 trường trực thuộc Bộ văn hóa và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đại học, Nghiên cứu, tuyển sinh theo kỳ thi riêng sau bậc THPT hay tương đương, đào tạo và cấp bằng hệ 3 năm hoặc 5 năm, trong các lĩnh vực: nghệ thuật tạo hình và thị giác ( nghệ thuật đương đại và thiết kế). Có thẻ nhập học sau 2 hoặc 3 năm học với 1 BTS d’art appliqués hoặc License d’arts plastiques. Hệ đào tạo 3 năm ở các lĩnh vực về nghệ thuật, thiết kế v à giao tiếp thị giác:

o   DNAT: bằng quốc gia nghệ thuật và kĩ thuật

o   DNAP: bằng quốc gia nghệ thuật tạo hình

o   DNSEP: bằng quốc gia nghệ thuật thể hiện tạo hình, có bậc tương đương thạc sĩ

* Các trường nghệ thuật tư thục

Rất nhiều trường tư thục có những chương trình đào tạo có học phí cao, thời gian đào tạo 3 đến 5 năm sau THPT, cấp bằng của trường có thể được ghi vào Danh mục Chứng chỉ nghề Quốc gia, có chất lượng đảm bảo. www.rncp.cncp.gouv.fr

* Các trường di sản

Trường công lập đào tạo ở bậc cao cấp, các nghề gắn với kiến thức về di sản như nhà nghiên cứu lịch sử, bảo tồn kiến trúc sư công trình lịch sử….)  Ecole du Louvre (EDL), Paris: www.ecoledulouvre.fr Ecole nationale des Chartes (ENC), Paris www.enc.sorbonne.fr;  Institut national du Patrimoine: www.inp.fr

* Các trường âm nhạc, múa , và sân khấu- Học tập ở học viện ( Convervatoire)

Các trường này tuyển chọn trên hồ sơ và thẩm âm. Đối với âm nhạc và múa, sinh viên đã phải theo học ở Conservatoire mới được đăng ký. Các trường sân khấu không nhận sinh viên từ trình độ đầu.

Các chương trình đào tạo âm nhạc trong các học viện và sân khấu quốc gia Paris và Lyon (CNSMD), theo cấu trúc L-M-D. www.cnsmd-lyon.frwww.cnsmdp.fr.

36 học viện thuộc khu vực hay vùng (CRC-CRD-CRR) đào tạo và cấp bằng ở cả 3 giai đoạn. HIệp hội các Conservatoires (AEC): www.aec-music.euLiên đoàn giảng dạy âm nahc (FFEM): www.ffemnet.com

14. Các học viện Chính trị

Ở Pháp có 10 Học viện Chính trị (IEP): Aix-en-provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strassbourg và Toulouse.

* Tổ chức chương trình học

Bằng của IEP được cấp sau khi hoàn thành 5 năm học, tương đương bậc Thạc sĩ. Chương trình học được chia thành 2 giai đoạn:

        Giai đoạn 1: 3 năm gồm giai đoạn chung đại cương và đa ngành gồm có học kì ở nước ngoài và thực tập. Ở IEP de Paris, giai đoạn 1 được gọi là College universitaire và cấp bằng Bachelor

        Giai đoạn 2: 2 năm chuyên ngành và hướng nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau: nghề nghiệp công, truyền thông và văn hóa, luật, khảo sát và giáo dục, quản lý-kinh tế, quan hệ quốc tê, y tế và xã hội

* Tuyển sinh

Theo hình thức thi tuyển (đôi khi xét tuyển: Paris), quy trình và thời gian giữa các IEP có khác nhau

·      Kì thi tuyển sinh chung cho 7 IEP de region ( Aix, Lille, Lyon, Rennes, Strassbourg, Toulouse và Saint-Germain-en-Laye) Kì thi diễn ra vào tháng 5, gồm 3 bài thi giống nhau.

·      Kì thi riêng của các IEP:

o   Bordeaux: đăng ký từ tháng 1 đến tháng 3, thi tuyển vào tháng 4: www.sciencespobordeaux.fr

o   Grenoble: đăng ký từ tháng 1 đến tháng 4, thi tuyển vào tháng 5: www.concours.sciencespo-grenoble.fr/1A/

o   Paris: đăng ký từ tháng 11 đến tháng 1, thi tuyển vào tháng 3: www.sciencespo.fr/admissions/

·      Kì thi đặc biệt dành cho chương trình quốc tế của các IEP de region:

o   IEP d’Aix en Provence: kì thi franco-allemand, viết và nói vào tháng 4: www.sciencespo-aix.fr/fr_FR/formations_concours_entree.php

o   IEP de Lille: kì thi franco-allemand, franco-britanique và franco-espognol, thi vào tháng 4: www.iep.univ-lille2.fr

o   IEP de Rennes: kì thi franco-allemand vào cuối tháng 3:www.sciencespo-rennes.fr/candidats/fr

o   IEP Bordeaux: kì thi tuyển sinh chương trình quốc tế vào tháng tư

·      Quy trình tuyển sinh quốc tế để vào một trong 7 phân viện của IEP de Paris

Dành cho sinh viên chuẩn bị có bằng TN THPT Pháp ở trong nước hoặc nước ngoài hoặc bằng THPT nước ngoài tương đương. Sau khi xét hồ sơ, hồ sơ đầy đủ và xuất sắc nhất được mời phỏng vấn. Phỏng vấn được tổ chức ở hơn 70 thành phố trên thế giới.

Quy trình tuyển sinh quốc tế chỉ dành cho các chương trình ở một trong 7 phân viện của vùng.

Ghi chú: Những thí sinh là học sinh của các trường Pháp ở nước ngoài có thể được dự tuyển vào hai quy trình tuyển sinh của IEP de Paris ( quốc tế và thi tuyển) nhưng bắt buộc chọn một trong hai quy trình và không trường hợp nào được dự tuyển cả hai quy trình.

        Quy tình quốc tế của IEP de Rennes

Tuyển sinh và xét tuyển trên hồ sơ, đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài, có bằng TN THPT của một trường THPT Pháp hay bằng tương đương.

Bạn nên biết:

Ở Toulouse, học sinh có bằng THPT loại <Giỏi> ( Très bien) có thể được xét tuyển dựa trên hồ sơ ( có 20 chỗ)

 Ở Rennes và Strassbourg, học sinh TN THPT cùng năm, đạt loại <Giỏi> ở tất cả các bài thi tốt nghiệp, đăng ký và kì thi chung, có thể được tiếp nhận ngay sau khi có kết quả TN THPT dựa trên xét hồ sơ.

* Để chuẩn bị kì thi:

•  Le CNED: www.cned.fr

•  Tư liệu Pháp: www.ladocunmentationfrancaise.fr

•  Tremplin IEP: tremplin-etudes-superieures.fr

Lưu ý: Sinh viên của các trường Pháp quốc tế có thể dự tuyển theo một trong hai cách của IEP de Paris ( quốc tế và thi tuyển) và trong mọi trường hợp không được tham gia cả hai quy trình

Quy trình quốc tế vào IEP Rennes: tuyển sinh trên hồ sơ, đối với sinh viên quốc tịch nước ngoài, có bằng THPT của một trường quốc tế Pháp hay bằng tương đương. Học phí ở IEP khoảng từ 705 đến 9940 euros.

 

Trường đại học Sciences Po hiện có 7 phân hiệu tại Pháp: Paris ( đào tạo đại cương, các chương trình kép phối hợp với các trường đại học của Paris, chương trình Âu Phi), Dijon ( chương trình châu Âu , Trung Âu và Đông  Âu) Le Havre ( Âu-Á), Menton ( Trung Đông, Địa Trung Hải), Nancy ( Châu Âu, Pháp-Đức), Poitiers ( Âu-Mỹ La tinh ) và Reims ( Âu-Mỹ) Giai đoạn 2 gồm 2 năm học thạc sĩ. Chương trình học gồm có 4 kỳ, mỗi kỳ 12 tuần, trong đó có một học kỳ-bên ngoài trường- Mỗi sinh viên phải có một đợt thực tập tại doanh nghiệp hoặc trong một cơ quan hành chính hoặc một đợt học tại một tron các trường đại học đối tác ở nước ngoài

 

 


Hệ thống giáo dục Pháp
Các cơ sở đào tạo đại học

Các cơ sở đào tạo đại học

Khác với các nước khối Anh-Mỹ, đại học tư thục ở Pháp còn chiếm tỉ lệ thấp, 73 trường ĐH Tổng hợp trong đó 69 trường công lập được cấp nguồn ngân sách nhà nước và phân bổ trên khắc lãnh thổ nước Pháp.


Hệ thống bằng cấp của Pháp

Hệ thống bằng cấp của Pháp

Hệ thống bằng cấp về đào tạo đại học ở Pháp được cấu trúc quanh một hệ thống chung của Liên minh châu âu có tên gọi tắt là L-M-D ( Cử nhân-Thạc sĩ-Tiến sĩ)-trên cơ sở các học kì đã hoàn thành (30ECTS/


 • Về Chúng Tôi

  Công Ty CP Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Quốc tế VIETCOM

  Địa chỉ: Số 1, Lô A17 Khu đô thị Lê Trọng Tấn Geleximco, Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 377 16812
  Fax: (024) 37714410
  Email: vietcomedu@gmail.com

              duhocvietcom@gmail.com
  Website: www.vietcom.edu.vn

 • Đối Tác

 • Sơ Đồ Đường Đi