Vừa là một giáo viên, vừa là một người đi trước, Hùng sensei có những chia sẻ đầy bổ ích về những ddiefu cần chú ý sau khi sang nhật học tập và làm việc. Các bạn cùng xem và chia sẻ nhé!